ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГ

ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГ

Като клиничен психолог и психотерапевт съм наясно, че нашия душевен живот е в следствие на функциите на нашият мозък, но като човек аз вярвам в своята безсмъртна душа.

Може би ще ви прозвучи парадоксално, но за мен именно мозъкът е най- голямото доказателство за съществуването на Бог!

Нашият мозък е една невероятна структура състояща се от над 150 милиарда нервни клетки, наречени неврони. Освен тях мозъкът съдържа и няколко типа глиални клетки, изпълняващи поддържаща, очистваща и хранителна функции. Броят на глиалните клетки е трилиони. Всеки неврон може да изгради връзки (синапси) с над 1000 други. По този начин те изграждат невронални мрежи, по които във всеки един момент протичат необозрим брой биохимични и биоелектрични сигнали.

Мозъкът получава постоянен поток от информация от обкръжаващата ни среда и същевременно контролира работата на органите и системите на нашето тяло. Също така той е органът на емоционалните преживявания и интелекта. Това е една структура, която няма аналог в досегашното ни познание!

През последните години с напредването на невроизобразителните техники се придобиват все повече знания за анатомията и физиологията на мозъка, но със сигурност човечеството е далече от пълното му разгадаване, а и няма гаранция, че това някога ще се случи.

Твърде невероятно е всичко това да е в следствие на някаква случайност, макар и след милиарди години еволюция. Аз не отричам еволюцията, но напълно необясним остава и факта, защо при наличието на милиарди форми на живот един единствен вид е успял да еволюира до степен да притежава разум и съзнание. Как бихме могли да си обясним това?

Ако всичко е плод на случайна еволюция, би трябвало да съществуват много разумни форми на живот, а не само една единствена.

Съвсем логично е да повярвам в наличието на висша сила, която стои над нашия разум, съзнание и разбиране за света.

Ние и светът, в който живеем са прекалено сложно устроени, за да са плод на някаква случайност!

Трудно ми е да повярвам, че съм просто една сложна машина от плът и кръв, трудно ми е, а и не искам.

Независимо от това имаме достатъчно знания да знам, че мозъкът (независимо дали го приемаме като генератор или приемник) е пряко отговорен за нашия душевен живот.

Смятам, че научното познание по никакъв начин не може да е доказателство за липсата на душа, напротив – то е ключ към нейното разбиране!

Психолог, психотерапевт Иван Власев