СОМАТИЗАЦИОННО РАЗСТРОЙСТВО

Страдащите от соматоформно разстройство изпитват соматични (текесни) симптоми предизвикващи дистрес или нарушение на соматичното (текесното) здраве, но не се откриват заболяваня или медицински проблеми.
За диагностицирането на това разстройство трябва да са налични упорити мисли за сериозноста на симптомите предизеикваши тревожност и дистрес, да се отделя прекалено много време за следене на здравето и посещение при здравни специалисти, при които не се откриват медицински проблеми. Продължителността на състоянието трябва да е поне 6 месеца.
Добре е да се уточни, че за разлика от болестното безпокойство (старото наименование е хипохондрия) при соматизационното разстройство пациентите в действителност изпитват различни симптоми, но за тях няма медицинска причина.
През последните години образните изследвания чрез функционален ядрено-магнитен резонанс (fMRI) внасят известна яснота за произхода на соматизационното разстройство, но все още той не е докрай изяснен.
Назад във времето това разстройство се е разглеждало кото част от хистерията, описана още по времето на Хипократ, но днес съществува като самостоятелна нозологична единица.
При лечението на соматизационно разстройство се включват антидепресанти, психотерапия, както и различни образователни подходи.

Психолог, психотерапевт Иван Власев