РАЙСКИЯТ ГАЗ ВОДИ ДО АДСКИ ПОСЛЕДИЦИ

Дълги години се използва в хирургията и стоматологията като анестезия, но в наши дни е забранен в много от европейските държави

Дълги години се използва в хирургията и стоматологията като анестезия, но в наши дни е забранен в много от европейските държави

Макар все още да не влиза в списъка на забранените вещества диазотният оксид по-известен като „раиски газ“ притежава всички характеристики на наркотичните вещества. Истината е, че става въпрос за законодателен пропуск, а не за вещество, което може да бъде употребявано безнаказано и безопасно с цел забавление.

При вдишване райският газ предизвиква еуфория, анестетичен и аналгетичен ефект. Дълги години се използва в хирургията и стоматологията като анестезия, но в наши дни е забранен в много от европейските държави.

За съжаление през последните години системно се използва за забавление, най-вече от подрастващите, тази опасна тенденция може да нанесе сериозни и непоправими щети на здравето им.

На първо място съществува риск от асфикция (задушаване) поради много слабо метаболизиране при системна употреба. Следват нарушения в когнитивните и екзекутивните функции(нарушения в мисленето, нарушения в зрително-пространственото обработване на информацията, затруднения във възпроизвеждане и възприемане на реч).

Системната употреба на райски газ е невротоксична, тоест става причина за измирането на огромно количество неврони- невронална смърт към причините за която може да се прибави и нарастващата хипоксия (недостатъчното снабдяване с кислород на клетки, тъкани).

Към всичко това се прибавя и сериозен дефицит на Б-12, а от там нараства рискът от периферна невропатия, енцефалопатия, миелопатия и анемия.
Много специалисти сравняват последиците от инхалирането на райски газ с инхалирането на лепило или последиците от тежка хронична алкохолна зависимост.

Всъщност не е важно дали дадена субстанция е забранена, нелагална или легална, а какви последствия причинява на нашето здраве.

Още по-важен от забраната е иформираният избор. Добре е всеки да е наясно какво точно му причинява дадена субстанция, преди да реши да се забавлява с нея.

Психолог, психотерапевт Иван Власев