МИСЛЕТЕ КРИТИЧНО

Чували ли сте, че на лъжата краката са къси? Всъщност дори и да е вярно това е без значение, защото откакто има медии крака не са нужни нито на лъжата, нито на истината-тях ги носят на ръце.

Критичното мислене е това, което може да ни помогне да различим истината от лъжата. Критичното мислене е най- големият враг на лъжата. За съжаление през последните две години критичното мислене системно се унищожава, нещо повече много често бива обявявано за пропаганда-хитро нали?

Много често на кого симпатизираме, зависи от това на коя лъжа сме повярвали. За да избегнете това, запазете и ако можете развивайте своето критично мислене.

Критичното мислене би трябвало да е един от стълбовете на всяко едно демократично общество, защото без критично мислене, демокрацията се превръща в демагогия.

Психолог, психотерапевт Иван Власев