КОМФОРМИЗЪМ ИЛИ СИЛАТА НА ПРОПАГАНДАТА

Комформизъм е термин, с който се обозначава промяната на поведението, нагласите и убежденията на индивида посредством натиска на групата, опитвайки се да е в синхрон с нея. Тази промяна неизбежно преминава през отричането на стари убеждения, ценности и идеали, както и модулиране на ново поведение.

Добри условия за проява на комформно поведение са единството на групата и несигурността на индивида. Силата на групата се определя от фактори като: размер, социална подкрепа и атрактивност.
Казано с по-прости думи, колкото е по – силна групата и несигурен индивидът, толкова по-голяма е вероятността за поява на комформно поведение.

В основата на комформизма стои чисто човешки страх от изолация и отхвърляне, както и желанието да принадлежи към по-силната група, което от своя страна ни дава усещане за сигурност и значимост. Сигурността е базова човешка потребност, без която трудно бихме удовлетворени всички останали! Така много хора инстинктивно и на подсъзнателно ниво се прикрепят към по-силната група, променяйки поведението, нагласите и убежденията си. Това разбира се не означава, че ще получат повече сигурност, за жалост понякога се получава точно обратното.

Звучи ли Ви познато?!

Прз последните две години сме свидетели на безпрецедентно изкривяване на реалността и поява на комформно поведение. Сега това продължава с пълна сила. Това разбира се е мое лично мнение, с което можете да се съгласите или отхвърлите.

Би било прекрасно в тези тежки времена, колкото се може повече хора да мислим със собствените си глави. Знам, че много хора просто няма как да го направят и те не са виновни за това, но това е друга тема. Жалко е обаче, че има много хора, които са способни на по-задълбочени когнитивни процеси, но под натиска на групата се отказват от собствено мнение.

Не се отказвайте да мислите със собствените си глави, не позволявайте други да правят това вместо Вас. Това ще Ви даде по-голяма възможност изборите, които ще правите в по-голяма степен да са съобразени със собствените Ви нагласи и убеждения.

Вярвам, че един ден, това може да ни даде възможност да заживеем в по-добър свят.

Психолог, психотерапевт Иван Власев