ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ КОРЕЛАЦИЯ И „КУРОЛАЦИЯ“

Днес разбирам значението на думичката „куролация“ и нейната политическа коректност. Думичката „куролация“ е политически коректна, за разлика от думичката „операция“.

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини. В по-тесен смисъл терминът корелация се разбира като синоним на корелационен коефициент ρ, който представлява мярка за линейна зависимост между две случайни величини.

По пътя на логиката терминът „куролация“ би трябвало да означава целенасочено извършване на действия, които имат неслучайна връзка с неблагоприятни събития.

Това, което искам да кажа е, че има сериозна „куролация“ между действията на правителството и това което се случва с всички нас.
Друг въпрос е защо и до кога ще го търпим!

Психолог, психотерапевт Иван Власев