ЛЮБОВ…

ЛЮБОВ…

Какво е любовта?
Едва ли има човек, който не си е задавал този въпрос. Възпявана и увековечавана от писатели, поети, артисти и музиканти тя е неделима част от нашия живот, откакто съществува човечеството. Независимо от това определенията какво е любов са твърде малко, а смислените още по-малко. Замислял ли сте се защо е така?

Съществуват толкова много видове любов, че би било трудно дори да ги изброим, точно поради тази причина е толкова трудно да бъде дадено смислено определение какво е любов, но не съвсем.

Точно както дървото има хиляди листа, които се хранят от една коренова система така и при всички видове любов има един източник, който подхранва любовта в цялото нейно разнообразие.

Всъщност в основата на любовта стои задоволяването на нашите потребности или по-простичко казано, обичаме тези, които са способни или мислим, че са способни да задоволят нашите потребности.

Преди да отхвърлите това твърдение като крайно егоистично се замислете. Какво всъщност е егоизмът и по какво се различава от алтруизма?

Традиционно се смята, че егоизъм и алтруизъм са антоними, но не са ли те двете страни на една и съща монета? Два начина по които можем да задоволим собствените си потребности.

Оказва се, че алтруизма има своята егоистична, основа и разликата между двете е в психичното функциониране и ценностната система на индивида.

Това изненадва ли ви? Съмнявате ли се, че хората имащи алтруистично поведение задоволяват някои свои потребности, ако се съмнявате, помислете пак. Хората, които извършват алтруистични постъпки също получават удовлетворение от своите действия, но за разлика от егоистичните, те са полезни и за околните.

Всеки от нас има различни потребности и се свързва с тях по различен начин посредством своя тип психично функциониране и ценностната си система именно поради това видовете любов са толкова много.

Ако имате проблеми в отношенията с околните и любовта, първо трябва да разберем какви и от какво са продиктувани вашите потребности. Това е изключително важно, защото някои потребности мога да бъдат блокирани от психически травми, а други да са вследствие на такива. След като сте наясно с потребностите си и техния произход, трябва да намерим приемлив начин за тяхното удовлетворяване. Тогава ще може да обичате и да бъдете обичани пълноценно.

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Психолог, психотерапевт Иван Власев