КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПРОМЕНЯТ НАШИТЕ НАГЛАСИ

След няколко дни започва предизборният цирк. Ще бъдем облъчвани с всякакви социалогически проучвания.
Добре е да сме наясно каква всъщност е тяхната цел.

Социологическите проучвания до голяма степен не са нищо друго освен манипулация на общественото мнение, дори да са коректно изготвени и представени.

Дали твърде малко хора отчитат този факт или тези, които го отчитат нямат интерес да се говори за това е друга тема.

Знаете ли какво е конформизъм?
Ако не знаете, ще се опитам да Ви обясня с няколко думи.

Конформизъм е термин, с който се обозначава промяната на поведението, нагласите и убежденията на индивида, посредством натиска на групата.

В основата на конформизма стои чисто човешки страх от изолация и отхвърляне, както и желанието да принадлежи към по-силната група, което от своя страна ни дава усещане за сигурност. От друга страна сигурността е базова човешка потребност, без която трудно биха били удовлетворени всички останали. Така много хора инстинктивно и на подсъзнателно ниво се прикрепят към по-силната група, променяйки поведението, нагласите и убежденията си. Това разбира се не означава, че ще получат повече сигурност, за жалост понякога се получава точно обратното.

Ясно е, че социологическите проучвания и занапред ще бъдат използвани като метод за манипулация, но това, което можем да направим е да им обръщаме по-малко внимание. Това ще ни даде по-голяма възможност избора, който ще направим в по-голяма степен да е съобразен със собствените ни нагласи и убеждения.

Психолог, психотерапевт Иван Власев