В КАПАНА НА НИСКАТА САМООЦЕНКА

Хората, страдащи от ниска самооценка, често изпитват страх, че няма да бъдат оценени и ще останат сами. Той от своя страна, става причина да се поставят в подчинена позиция, с цел да получат одобрение. Хората обаче, инстинктивно се привличат от по- силните. Това е свързано с базовата човешка потребност от сигурност, която може да бъде получена от равен или по-силен.

Хората с ниска самооценка, влизайки в подчинена позиция, не само че не стават по-ценни за другите, но напротив, дори ги отблъскват. Подчинената позицията или тази на жертва, никога не може да бъде печеливша в дългосрочен план, защото изграждането на едно такова поведение, рано или късно води до отбягване или злоупотреба от околните. Това от своя страна подсилва ирационалните страхове за малоценност. Единствено изключение могат да правят тези, с които има пряка кръвна връзка, защото там сработва други инстинкти, обусловени от генетиката.

Истината е, че хората харесват тези които могат да задоволят техните потребности, а както вече споменах сигурността е базова човешка потребност, която може да бъде задоволена от хора, които притежават качества, които ги правят равни или по – добри от тях.

Ако иска да бъде харесван и ценен човек трябва да вярва, че притежава качества, които го правят ценен и достоен за любов, уважение и подкрепа от околните.

Ниската самооценка се сформира на базата на преживелищен опит, най-често в ранното детство. На този патологичен процес, влияние оказват редица биологични, психологични и социални фактори.

Като изключим хората страдащи от някои личностови разстройства, всеки човек в известна степен изпитва страхове, че неговите потребности от любов, разбиране и подкрепа няма да бъдат задоволени. Поради тази причина всеки човек се бори по един или друг начин за одобрението и подкрепата на околните. Разликата е, че хората с ниска самооценка, водени от ирационални страхове и допускания, често изпадат в подчинена позиция и по този начин плащат твърде висока цена, за тези чисто човешки потребности.

За да има пълноценни отношенията, хората трябва да бъдат поставени в равностойна позиция, а това е възможно, когато имаме изградена положителна самооценка. Ако Вие не се цените трудно ще намерите някой, който да компенсира тази празнина, а дори и да намерите, едва ли ще му повярвате.

Психолог, психотерапевт Иван Власев