Крайно време е……

Крайно време е, всички здравни експерти да си припомнят, че стреса също убива! А защо това се забрави, можем само да гадаем… Всяването на страх и създаването на паника е крайно неуместно!
Връзката между стрес, отключване и влошеното протичане на различни психични и соматични (телесни) заболявания е известна от векове. В наши дни има две науки: психоневроимунология и епигенетика, които описват механизмите по които това се случва.
Абсурдно ми се струва, че това знание напълно се пренебрегва, когато става дума за COVID-19