ЩЕ НИ ПОМОГНЕ ОТГОВОРНОСТ, А НЕ СТРАХ

Страхът, паниката и гневът също са страшни зарази. Те също могат сериозно да повлияят на нашето здраве и да станат причина за загуба на човешки живот. В тази ситуация трябва да бъдем отговорни, но за да бъдем отговорни не трябва да бъдем уплашени, паникьосани или гневни.
Страхът предизвиква стрес, а стресът влияе на всички органи и системи в нашето тяло. Стресът е общ телесен отговор за активацията на организма при заплашващи външни или вътрешни стимули, чрез активиране на имунната и ендокринна системи, но когато е хроничен или в големи количества неминуемо довежда до влошаването на тяхната работата. Така ставаме много по-уязвими от всякакви зарази и болести, не само от COVID-19. Нарушенията в психичното здраве неминуемо водят до влошаване и на физическото. Всъщност, те са тясно и неразривно свързани, и в наше време все по-трудно се прави разлика между двете
Друг проблем е, че много хора за да се справят със стреса прибягват до пълно отричане на опасността, страхът понякога се трансформира в гняв, което става причина за поемане на ненужни рискове. Когато има страх и гняв, по принцип разумът отстъпва място на глупостта и възможността да вземаме правилни решения намалява, а те са изключително важни за справянето във всяка кризисна ситуация.