Психолог: Нито икономиката, нито психиката на хората ще издържат второ затваряне