КОРОНА ОТ СТРАХ И ВИНА

Страхът и вината са чувства имащи за цел да регулират нашето социално поведение. Страхът има за цел да ни предпази от различни неблагоприятни събития в живота. Вината от своя страна, по- скоро има за цел да предпазва околните от нашите действия. Страхът и вината, когато са рационални, играят важна роля в нашият душевен живот и правилното психично функциониране. Когато са ирационални, стават причина за огромно психично напрежение, невъзможността да удовлетворим някои свои базови психични потребности и развитие на психопатологични процеси.
Страхът и вината са чувства породени от негативни емоции. Ако страхът е чувство, което може да изпита всеки, то за наличието на вина човек трябва да има наличие на ценностна система, идеали и съвест. Може би няма да бъдете изненадани, че някои хора нямат ценности, нямат идеали и съответно съвест, това означава, че трудно биха изпитали вина. За отстояването на ценности и идеали се изисква известно количество смелост. Това предполага, че хората със съвест би трябвало да са по- смели от останалите. Страхът и вината присъстват в различни количества в душевният живот на всеки човек и оказват контрол над неговото социално поведение в различни аспекти.
През последните месеци всяването на страх и вина стана ежедневие, надхвърлящо здравословните граници. От регулатор на социално поведение, страхът и вината, като че ли се превърнаха в средство за контрол. При тези, които страхът не оказва нужното влияние, вината трябва да свърши работа. Осъществяването на контрол, чрез страх и вина е много ефективно, но в дългосрочен план е и много опасно.
Опасно е поради няколко причини:
Емоциите произлизат от субкортикални структури, които са част от лимбичната система. Една емоция, за да се превърне в чувство трябва да премине когнитивна преработка, която се извършва от неокортекса. Тоест чувствата произлизат от емоциите, но са продукт на нашето мислене. Поради тази причина, едни и същи емоции могат да бъдат трансформирани в различни, често дори и противоположни чувства.
Освен, че страхът и вината са опасна комбинация за психиката на всеки човек, емоциите които ги пораждат много бързо могат да преминат от страх и вина в гняв и безразличие. Страхът и вината водят до контрол и подчинение. Гневът и безразличието до неконтролируема агресия и безотговорност.
През последните месеци много хора живеят със страх и вина, които са в огромни количества. Крайно време е страхът и вината да бъдат сведени до едни рационални граници, които да водят до едно отговорно поведение, целящо да запази собственото здраве и здравето на околните. В противен случай ще имаме епидемия от гняв, агресия и безотговорно поведение.

Психолог, психотерапевт Иван Власев