СТРАХ И ГНЯВ

Всяването на страх е крайно неуместно и опасно!
За чувството на страх и гняв са отговорни емоции произлизащи от едни и същи подкорови структури в нашия мозък, но за да могат емоциите да се превърнат в чувства те трябва да преминат когнитивна обработка. Когнитивните процеси са функция на неокортекса. Това означава, че независимо дали сме уплашени или гневни и в двата случая е трудно да разсъждаваме логично. Също така при различна когнитивна обработка, страхът много бързо може да премине в гняв. Това трябва да, знае от управляващите. Страхливият човек се управлява лесно, но гневният е неуправляем!
Имаме нужда от отговорност, нямаме нужда от страх!

Психолог, психотерапевт Иван Власев