ОТГОВОРНОСТ, А НЕ СТРАХ И СТРЕС, МОЖЕ ДА НИ ПРЕДПАЗИ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ

Стресът може да бъде определен като общ телесен отговор за активацията на организма, при различни заплашващи ни външни или вътрешни стимули, но когато е в големи количества или стане хроничен, има крайно неблагоприятни последствия.
Едва ли някой ще се изненада, че стреса се отразява крайно неблагоприятно на нервната, ендокринната и имунна системи, а те рабитейки в синхрон, контролират всички останали системи и органи в нашето тяло. Това означава, че стреса е огромна предпоставка за развитие на всевъзможни психически и соматични заболявания. Стресът няма как да бъде от полза при предпазването от зараза! При хроничен стрес се наблюдава срив в работата на имунната система, а именно тя ни првдпазва от различни патогени, включително и COVID-19!
Всяка една смърт е трагедия, но хората умират и по други причини, а стреса може да подпомогне всяка една от тях. В това число, освен всички телесни и психични заболявания можем да прибавим злополуки и самоубийства.
Защо всичко това се забрави? Опитвайки се да се предпазим от една зараза, ставаме податливи към много други опасности! По време на епидемия социалната дистанция е важна, но подлагането на стрес е крайно неуместно и опасно!
Бъдете отговорни, пазете се, но не обезумявайте от страх и паника! Страхът и паниката няма как да са от полза.

Пазете се и бъдете здрави!
Психолог, психотерапевт Иван Власев