КАКВО Е СОМАТИЗАЦИЯ ?

Психолог Иван Власев - психотерапия

 

Сматизацията е състояние в което човек изпитва редица соматични (телесни) симптоми, за които не може да бъде намерена реална телесна причина. Важно е да се отбележе, че при соматизацията симптомите се преживени в действителност, а не само съобщени от пациента. Тези хора не се преструват, не симулират, а в действителност преживяват тези симптоми. Погрешното разчитане на тези симптоми може да доведе до убеждението, че определено заболяване в действителност е на лице. Според проучвания, около 20 – 25% от пациентите потърсили медицинска помощ са с психосоматични оплаквания. Още от времето на Хипократ соматизацията е била обект на много теории и схващания, някои от които към днешна дата доста абсурдни и смешни. Никоя от тези теории не е в състояние да даде точен и ясен отговор за произхода на соматизацията. С наличното ни знание до момента, е необходимо различните проблеми да се разглеждат посредством различни теоретични концепции. Това, в което можем да бъдем сигурни е, че нашето психическо и физическо здраве не би трябвало да се разглежда, като два отделни елемента, а като едно цяло.

Психолог, психотерапевт Иван Власев