Защо след раждането на детето страстта отстъпва място на привързаността и любовтта

Секса е неделима част от нашия живот и един от основните източници на удоволствени изживявания, добро здраве и настроение. В крайна сметка сексуалното влечение е дълбоко еволюционно заложено, имащо за цел създаване и отглеждане на потомство, както и поддържане на едно добро физическо и психическо здраве.Удоволствието което изпитваме, е един сигурен начин да се придържаме към това поведение. Ако не правим секс няма как да се възпроизвеждаме и следователно да оцелеем като вид.
Сексуалното поведение е социално обусловено и е различно в различните етапи на живота ни. Може и да Ви прозвучи странно, но не толкова възрастта, а социалните роли в които попадаме имат връзка с нашата сексуална активност!

Нашето поведение, включително и сексуалното е следствие на сложни биохимични и биоелектрични процеси протичащи в мозъка.

Засилената сексуална активност се свързва с наличието на по- високи нива на допамин, норадреналин и тестостерон. Известно е, че тестостеронът се свързва с повишено сексуално желание и при двата пола. Засилената сексуална активност има за цел да подпомогне създаването на поколение, но когато това се случи новата социална роля изисква друг биохимичен баланс, за да бъде обезпечен ресурс за отглеждането на това потомство.

Ако за създаването на потомство се изисква повишена сексуална активност, то за неговото отглеждане се изисква сигурност и привързаност.

Засилването на чувството на сигурност се подпомага от по- високи нива на серетонина, който има роля за намаляване на тревожността и импулсивността. От друга страна окситоцина (хормон, който се синтезира от хипоталамуса и се складира в задния дял на хипофизата от където се и отделя) е свързан с изграждането на привързаност. По този начин страстта и импулсивността (за които се изисква високи нива на допамин, норадреналин и тестостерон) се заместват с любов и привързаност, които се осигуряват от по- високи нива на серетонин, окситоцин и пролактин.

Интересен факт е, че допамина и пролактина са в обратно пропорционална връзка. Тоест, високи нива на допамин водят до ниски нива на пролактин и обратното. Пролактина е хормон, който се синтезира и отделя от задния дял на хипофизата и е пряко свързан с лактацията. По-ниските нива на допамин водят до намалена сексуална активност, намаляване на импулсивността, понякогаа спад на самочувствието и преходна депресия. От друга страна кърменето стимулира отделянето на окситоцин (както при майката, така и при детето), който както вече споменах има пряка роля за изграждането на привързаност. Този процес има за цел изграждане на силна двупосочна връзка майка-дете и съответно смяна на приоритетите.

Разбира се нещата не са толкова прости, има още много биологични, психологични и социални фактори, които влияят на нашите емоции и влечения, но безспорно природата ни подпомага да влезем в едни нови социални роли- тази на родители.

Макар и да не са толкова драстични както при жените, често биохимични промени настъпват и при мъжете. Отглеждането на поколение е една нелека задача, която по правило трябва да бъде извършвана от двамата родители.

Новите социални роли изискват насочването на физичните и психични ресурси към отглеждането на детето и това довежва до намаляването на сексуалната активност.Това е период, в който детето се нуждае от непрекъсната физическа и емоционална грижа и фокосът на родителите е насочен към него, а те често се пренебрегват един друг.