НЕ ВСЯКО ВЛЮБВАНЕ ПРЕРАСТВА В ЛЮБОВ!

 

 

Влюбването наподобява манийна психоза… Създаваме си един идеализиран нереален образ, който много често няма връзка с реалността. Неслучайно и двете състояния се свързват със свръхценни идеи и кататимно (през емоциите) мислене, обусловени от преходна завишена допаминова активност в мозъчните центрове на удоволствието и възнаграждението.

Любовта много често се сравнява с лудостта, разбира се любовта не е психично заболяване, но с влюбването има удивителни прилики.

Когато се влюбваме емоциите много често доминират над здравия разум. Това състояние физиологично се изразява с високи нива на допамин и норадреналин в лимбичната система (подкорова структура, която е отговорна за емоциите и запаметяването. Може да се каже, че неокортекса (отговорен за когнитивните и екзекутивни функции) отстъпва място на лимбичната състема. При това положение не е за учудване, че в това състояние хората са превъзбудени и леко, а понякога дори и много оглупели.

Влюбването не може да бъде разумно, също така не може да бъде и постоянно. Колкото и да ни се иска структурите в нашия мозък, отговорни за това прекрасно чувство, не биха издържали една безкрайна стимулация. Освен това, от чисто практичен план, не би било добре цял живот да сме превъзбудени и оглупели.

Колко дълго ще продължи това – дивите и страстни чувства? Е това никой не знае….месеци, години… Много хора бъркат влюбването с любов, но любовта е различна от влюбването. Влюбването не е нищо друго, освен силно физическо привличане съпроводено от временно оглупяване. Това състояние има еволюционно значение, имащо за цел създаването на потомство. Истинската любов идва на по-късен етап, когато се намесва и разума. Разгледана от еволюционен план любовта има за цел отглеждането на потомството, но не всеки има психически ресурс и търпение да навлезе в този етап.

Истинското щастие идва, когато влюбването прерастне в любов, когато лудоста се изпълни с разум. Не е вярно, че страстта и разумът са несъвместими, просто трябва да са в умерени граници или поне да се редуват.

В крайна сметка любовта и страстта могат да продължат до края на дните ни (с един и същи партньор), но трябва поне от време на време да сме разумни!

Психолог, психотерапевт Иван Власев