РОМСКИЯТ ЕТНОС Е ДИСКРИМИНИРАН, НО ЗАЩО?!

 

 

Думата дискриминация произлиза от латинската дума discriminato – „правене на разлика“. Какво лошо има в това? Всъщност възможността да правим разлики е в основата на наше когнитивни (познавателни) процеси. Оказва се че дискриминацията е не само полезна, но е и в основата на целият ни съзнателен живот. Няма как да има съзнание без да има дискриминация. Въпроса е по какви признаци бива извършван този процес.

Дискриминацията става ужасна дума, когато е възоснова на: етнос, класа, религиозна принадлежност, сексуална ориентация и т.н., когато се прави по други белези, а не спрямо личните качества на индивида.
Расизма е предразсъдък основан на вярването, че една раса е по- висша от друга. Тук вече говорим за расова дискриминация, което е съвсем различно от дискриминацията като цяло. Расизма е вреден и опасен. Всъщност расизма има благоприятна почва за развитие при хора, които не притежават или не осъзнават, че притежават особени личностови качества. Или, ако трябва да го кажа по друг начин – комплексите пораждат расизъм.
Безспорно ромският етнос е дискриминиран, но трябва да се прави разлика (ако щете и дискриминация) на каква база е дискриминиран?! Дали на база раса или личностови характеристики? Дискриминацията при този етнос е най- вече възоснова на личностови характеристики, а не на база етнос или раса. Ромите трябва да имат равни права, но за да имат равни права съвсем логично е, че трябва да имат и равни задължения. Оказва се, че се набляга на правата, а зъдълженията са за останалите.

Мисля, че има достатъчно примери в нашето общество, когато хора от този етнос, полагайки усилия, са успявали да изградят живота си в съответствие с изискванията на обществото, в което живеят и са получили полагащото им се подкрепа и уважение.

Крайно време ромите да осъзнаят, че не са дискриминирани на база етнос и че тяхното бъдеще не в нашите, а в тяхните ръце.

Истината е, че няма как да няма дискриминация, защото за да няма или те трябва да станат като нас, или ние като тях! Не вярвам, че дори и те искат второто, защото ако се случи това, нито ние нито те, ще имаме шанс за оцеляване!

Психолог, психотерапевт Иван Власев