КРАТКО ЗА ПСИХОПАТИТЕ…

 

Много хора бъркат психопатите с психично болни. Всъщност не само, че психопатите не са психично болни, но и термините психопат и психопатия са останали само в разговорния език. Поради факта, че тази думи са придобили широка гражданственост и хората са започнали да се обиждат с тях, от няколко десетилетия, са заменени с антисоциална личност и антисоциално личностово разстройство.

Дали даден човек ще бъде наречен психопат или антисоциална личност е без значение, зад това се крие едно и също личностово разстройство. Поради някакви причини второто трябва да е по- малко обидно от първото?!

Личностовите разстройства не са психични болести, а трайни характеристики на личността. Те са неподатливи на медикаментозно лечение, а психотерапията, която е единствената възможност е дълга, трудна и със съмнителни успехи.

Антисоциалната личност се характеризира с грубо пренебрежение към чувствата на другите, незачитане на социалните норми, неспособност за поддържане на трайни отношения, нисък праг на фрустрация, изблици на агресия, неспособност за преживяване на вина, както и изразена склонност да обвиняват другите за своите действия. По правило са над средното ниво на интелигентност, също така са доста обаятелни и манипулативни.

В последните години се натрупват все повече доказателства, че мозъкът на психопатите работи по различен начин от този на повечето хора, но неоспорим факт e, че за изграждането на една психопатна личност, освен биологични фактори, роля играят психологични и социални!

За жалост, като че ли съвременното общество, с едни по- либерални закони е доста благоприятно за развитието на психопати. Освен това, като се замислим, психопатните черти са доста толерирани и дори ценени в нашето съвремие, а истинските човешки взаимоотношения се проявяват само по празници и най- вече по Коледа…

Оказва се, че психопатите не са толкова страшни. Те са около нас и чак когато стигнат до крайности се сещаме за тяхното съществуване, но тогаве вече е твърде късно…

Истината е, че когато личността не е способна сама да наложи някакви граници, би трябвало обществото да направи това. За жалост, в повечето случаи, дали защото не ни пука или не знаем как, това не ни се получава…

Колкото по- слабо е обществото, толкова по- силни са психопатите. А обществото се изгражда от личности – от всички нас. Замислете се, в какво общество искате да живеете и към кого трябва да сте добри и толерантни….

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Снимка на Психолог Иван Власев - клинична и приложна психология.