ПОСЕЩЕНИЕТО ПРИ ПСИХОЛОГ НЕ Е СЛАБОСТ

 

Посещението при психолог е по- скоро признак за интелигентност, а не на слабост.
Това твърдение не е опит за реклама на психологичната общност, а е базирано на логични разсъждения, както и на личен опит.

Какво всъщност прави психолога?

Психолога провежда разговор, а в някои случаи използва различни техники, за откриването на: вътрешнопсихични конфликти, когнитивни изкривявания, психотравми, които могат да са причина за състоянието на клиента или пациента. Това означава, че се работи с психичен и волеви ресурс. Тоест за да можем да работим психологически с даден клиент, той трябва да притежава тези ресурси.

От друга страна, колкото по-богата е една душевност, колкото по -сложно е структурирана една личност, толкова повече въпроси си задава. Когато притежава по- сложно изградена ценностна система има по-голяма вероятност от развиването на психични конфликти и когнитивни изкривявания, които да създават патологични мисловни конструкти. Имам предвид, че ако човек функционира на едно по-първично и изцяло хедонистично ниво вероятността за психични проблеми е по-малка.

Това разбира се по никакъв начин не означава, че: ако нямате, не сте имали и никога няма да имате нужда от психолог Вие не притежавате гореизброените качества. Нашата психика се сформира в следствие на биопсихосоциални взаимодействия. Може би сте имали по – добър живот или сте благословени с много добра генетика.

Ако почувствате тази необходимост потърсете услугите на психолог. Това не е израз на слабост, а едно разумно, правилно и интелигентно решение, което би могло да Ви помогне да водите един по-пълноценен и щастлив живот!

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Снимка на Психолог Иван Власев - клинична и приложна психология.