ЗАЩО НЯКОИ ХОРА ПОСТОЯННО ИЗНЕВЕРЯВАТ И НЕ СА СПОСОБНИ ДА БЪДАТ ВЕРНИ НА ЕДИН ПАРТНЬОР

 

Замисляли ли сте се защо хората изневеряват? Защо някои хора са склонни да останат верни един на друг за цял живот, а други постоянно търсят нови „предизвикателства“? Разбира се факторите са много…Но!

Сексът е неделима част от нащият живот, толкова неделима, че рядко си задаваме въпроса какви точно наши потребности задоволява.
Все повече връзки се създават единствено с цел секс, но мисля, че повечето от Вас ще са съгласни, че една връзка не е само секс. Връзката е съвкупност от задоволяване на биологични и психични потребности.

В наши дни секса заема все по- голяма част от връзката, разбира се секса е много важен за една връзка, той задоволява наши биологични и частично нарцистични потребности. Нарцистичните потребности са част от психичния спектър и имат своята роля за правилното психично функциониране, но те са само една част от нашата душевност.

В една връзка трябва да има нарцистични елементи, но при здравословният нарцисизъм, трябва да има и стремеж за обгрижване и задържане на обекта, а не само стремеж за неговото завладяване.

Биологичните потребности не са трудни за задоволяване, следователно от това как задоволявам психичните си потребности, зависи какви връзки изграждаме. Кое за нас е ценното в партньора? Ако използваме партньора да задоволява само някои наши частични нарцистични потребности, свързани с неговото завладяване, скоро след това той губи стойност и следва избор на нов обект. Добре е да се разбере, че обекта всъщност не губи стойността си, а е изиграл своята роля в един нездравословен нарцистичен процес.

За да е способен един човек на дълготрайна и стабилна връзка, трябва да има психичен ресурс, който да му позволява да разбира и оценява нуждата от психични потребности като: сигурност, любов, принадлежност, уважение… Истината е, че не всеки притежава този ресурс и съответно не всеки има възможността да оцени тези потребности. Това поражда невъзможността партньора да бъде възприеман и оценяван цялостно.

За да има трайна и щастлива връзка и двамата партньори трябва да имат сходна ценностна система и психичен ресурс,в противен случай тя се превръща в наказание за единия, а понякога и за двамата.

Изневярата винаги се изживява болезнено, защото тя е удар по нашето самочувствие и много често се възприема, като обезценяване – че новият обект притежава качества, които ние не. Но преди да изпаднете в самосъжаление, помислете защо се е стигнало до там. В една огромна част от случаите, не става въпрос за липса на качества, а за липса на психичен ресурс, а от там невъзможност за правилна оценка, на реално съществуващи качества.

Психолог, Психотерапевт Иван Власев

Снимка на Психолог Иван Власев - клинична и приложна психология.