Социална стигма върху психичните разстройства!

 

Социалната стигма върху психичните разстройства!

Съществува социална стигма върху психическите разстройства и психологическите травми, те често се изживяват от дадената личност и най-вече от околните, като признак на слабост. Това е едно измамно усешане и остаряло разбиране.
Разделянето на заболяванията на психични и соматични (телесни) започва през 18-ти век от идеите на философа Рене Декарт. Той предлага концепцията за „дуализма“: човекът може да бъде разделен на тяло и съзнание.
Дуализмът се вписва в разбирането на повечето хора през вековете и следователно е много трудно обществото да осъзнае, че съзнанието всъщност е функция на мозъка.
Нашето мислене, емоции, воля, интелект се управляват от сложни биохимични и биоелектрични процеси в нащия мозък. Погледнато от този аспект става ясно, че психичните разстройстава имат своя соматичен (телесен) аспект, така както всяко друго заболяване.
Създава се едно измамно и нереално разбиране, че ние сме отговорни за нашето психично състояние и това е признак на слабост. И тук идват абсурдните съвети и желания: „да се стегнем“, „да се вземем в ръце“, “ да се справим сами“ и т.н. Искам да отбележа, че никой не отправя такива „апели“ към хората с диабет, хипертония, язвена болест или ако искате към човека със счупен крак, или ръка! Нарушенията в нашето психично функциониране имат своята соматична основа, която твябва да бъде лекувана, така както всяко друго нарушение на нашето здраве, било то с психотерапия или с медикаменти. Разбира се единият метод по никакъв начи не изключва другия. Как точно ще бъде проведено лечението е въпрос на прецизна диагностика и планиране на лечебния процес.

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Снимка на Психолог Иван Власев - клинична и приложна психология.
Previous Post