КАКВО ТРЯБВА ДА ОЧАКВАМЕ, КОГАТО ПОСЕТИМ ПСИХОЛОГ

Не приемайте психолога, като човек, който ще Ви дава съвети или ще Ви учи как да живеете! Не очаквайте единствено да Ви съчувства или съжалява и не защото не е способен на това, а защото целта на една добра консултация или терапия е друга! Психологът не е адвокат, прокурор или съдия, той няма как да поеме отговорност за важни решения в живота Ви. Това вие трябва да направите сами.

Безусловната емпатия е неделима част от работата на психолога, но за една добра психологична консултация или терапия тя не е достатъчна.

Психологът работи с психични процеси, той е по – скоро инструмент, чрез който Вие ще разберете своето психично функциониране, което може да е в основата на психопатологични процеси. Ще осъзнаете някои свои психични конфликти, ще преборите свои страхове, ще успеете да преодолеете психични травми, ирационални страхове и мисли. По този начин Вие ще изградите една по- пълна представа за собствената си личност и психичното си функциониране. Това от своя страна ще Ви даде нови възможности за справяне в различни ситуации.

Това е сложен процес на взаимодействие между две личности, които се намират в равноправна позиция.

Нашите мисли, чувства и емоции са функция на нашият мозък! Когато мозъкът обработва информация се създават нови връзки (синапси), а нови изследвания доказват, че се създават и цели невронални вериги, които съответно променят неговота работа. Това означава, че психотерапията чрез промени в начина на мислене, не само може да повлияе нашите емоции, но и да извършва структурни промени на биохимично и невронално ниво и тези промени да бъдат запазени.

Промяната в мисленето понякога е решаваща за едно добро психично функциониране. Именно поради тази причина има състояния, в които медикаментозното лечение не е достатъчно ефективно.

Нито един медикамент не е в състояние да извършва промяна в начина на мислене (освен ако мисленето не е налудно, но при тези състояния медикаментозното лечение е абсолютно задължителни) и структурите на личността.
Поради тази причина психотерапията е много по- различна от обикновен разговор и споделяне с приятели или близки!

Психолог, Психотерапевт Иван Власев

Психолог, Психотерапевт Иван Власев