Как въздейства психотерапията и медикаментозното лечение?

Най – общо психотерапията чрез мисленето създава нови невронални връзки, докато медикаментозното лечние подобрява работата на вече съществуващи такива. Чрез психотерапия може да се промени мисленето. Което може да е в основата на психопатологичните процеси.
Дали за даден човек е подходящо медикаментозно лечение или психотерапия е въпрос на прецизна диагностика и оценка. Много често за трайно решение на проблема е добре да се работи комплексно.

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Снимка на Психолог Иван Власев - клинична и приложна психология.