Дейности

Психодиагностика и консултиране на деца и възрастни:

 • Интервю
 • Клинични тестове

Психологическа работа при:

 • Тревожни и депресивни състояния
 • Рискови ситуации
 • Фамилно консултиране
 • Зависимости от психоактивни вещества и хазарт
 • Обучителни трудности и проблеми в развитието
 • Посттравматичен стрес
 • Индивидуално и групово обучение в социални умения на хора с психични заболявания

Прилагане на нефармакологични методи с помощта на апаратура за аудио-визуално увличане и транскраниална електростимулация за превенция и терапия на:

 • Тревожност
 • Депресия
 • Разстройство с дефицит на внимание с/без хиперактивност (ADD/ADHD)
 • Някои от формите на безсъние
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Хронични болки
 • При зависимост от психоактивни вещества и хазард
 • Хронична умора

Възможност за on-line консултиране