Начало

Иван Власев – Психолог, психотерапевт

Здравейте, казвам се Иван Власев. Аз съм психолог, с академично образование в областта на клиничната и приложна психология.

Нашата психика, се формира в следствие на сложно взаимодействие на редица биопсихосоциални фактори. Или по друг начин казано – нашата психика е резултат от генетични  фактори и фактори на средата.Доброто психично функциониране е неделима част от нашето добро  здраве.

Стресът, напрегнатият начин на живот, както и поредица от неблагоприятни житейски събития биха могли да изиграят ролята на отключващ фактор за редица психични състояния: депресия, понижено настроение (анхедония), намалена жизненост, повишена тревожност, безсъние, панически атаки, зависимости. Това са само част от проблемите, които би могла да ни създаде нашата психика.

Някои хора са благословени с добра генетика и по-лесно понасят стреса, напрежението и житейските несгоди. Други нямат този шанс и късмет, при тях проблем с психиката би могъл да се породи при много по-малки стресогенни фактори. Повечето от хората се намират по-средата на този континиум. Но независимо къде точно се намираме, никой от нас не е застрахован от проблеми.

Без значение дали става въпрос за кризисна ситуация, хронично психично състояние или психиатрично заболяване, добре  е човек да потърси специализирана помощ, а не да се опитва да се справи сам със своите проблеми, (както е популярно по нашите географски ширини), защото рискува да пропилее някои от най-хубавите години от живота си.

Принцип в моята работа е да бъде разглеждано цялостното психично функциониране на личността. Всеки човек има своите индивидуални психични особености и поради тази причина към всеки случай трябва да бъде подходено индивидуално.

Вижте последните Публикации

Посещението при психолог или психотерапевт не е слабост
Посещението при психолог, психотерапевт е по- скоро признак за интелигентност, а не на слабост.
Това твърдение не е опит за реклама на психологичната общност, а е базирано на логични разсъждения, както и на личен опит, като психолог и психотерапевт
Какво всъщност прави психолога, психотерапевта?
Психолога, психотерапевта провежда разговор, а в някои случаи използва различни техники, за откриването на: вътрешни конфликти, когнитивни изкривявания, психотравми, които могат да са причина за състоянието на клиента или пациента. Това означава, че се работи с психичен и волеви ресурс. Тоест за да можем да работим психологически с даден клиент, той трябва да притежава тези ресурси.
От друга страна, колкото по-богата е една душевност, колкото по -сложно е структурирана една личност, толкова повече въпроси си задава. Когато притежава по- сложно изградена ценностна система има по-голяма вероятност от развиването на психични конфликти и когнитивни изкривявания, които да създават патологични мисловни конструкти. Имам предвид, че ако човек функционира на едно по-първично и изцяло хедонистично ниво вероятността за психични проблеми е по- малка и съответно вероятността да потърси психолог или психотерапевт.
Това разбира се по никакъв начин не означава, че ако нямате, не сте имали и никога няма да имате нужда от психолог или психотерапевт Вие не притежавате гореизброените качества. Нашата психика се сформира в следствие на биопсихосоциални взаимодействия. Може би сте имали по – добър живот или сте благословени с много добра генетика.
Ако почувствате тази необходимост потърсете услугите на психолог или психотерапевт. Това не е израз на слабост, а едно разумно, правилно и интелигентно решение, което би могло да Ви помогне да водите един по-пълноценен и щастлив живот!

Психолог, психотерапевт Иван Власев

Какво можем да очакваме, когато посетим психолог, психотерапевт
Не приемайте психолога, психотерапевта като човек, който ще Ви дава съвети или ще Ви учи как да живеете! Не очаквайте да Ви съчувства или съжалява и не защото не е способен на това, а защото целта на една добра консултация или терапия е друга! Психолога, психотерапевта не е адвокат, прокурор или съдия и няма как да поеме отговорност за важни решиния в живота Ви. Това вие трябва да направите сами.

Психолога, психотерапевта работят с психични процеси, те са по – скоро инструмент, чрез който Вие ще разберете своето психично функциониране, които може да е в основата на психопатологични процеси: Ще осъзнаете някои свои психични конфликти, ще преборите свои страхове, ще успеете да преодолеете психични травми, ирационални страхове и мисли. По този начин Вие ще изградите една по- пълна представа за собствената си личност и психичното си функциониране. Това от своя страна ще Ви даде нови възможности за справяне в различни ситуяции. Това е сложен процес на взаимодействие между две личности, които се намират в равноправна позиция | психолог, психотерапеви и клиент|
Важно е да се разбира, че нашето съзнание е функция на нашият мозък! Когато мозъкът обработва информация се създават нови връзки (синапси), а според някои нови изследвания и цели невронални вериги които съответно променят неговота работа. Психотерапията разчита именно на тези микро промени, за да подобри нашето психично функциониране. Поради тази причина психотерапията |разговора с психолог психотирапевт| е многон по- различна от обикновен разговор и споделяне с приятели или близки!

Психолог, Психотерапевт Иван Власев